Ett försök att förstå vad som händer i generator och laddningsrelä.

En titt på Noris generator 6 Volt 45-60 Watt som finns på flera Tyska motorer.
Allmänt:
Generatorns uppgift är att ladda batteriet så att tändspolar och lampor får ström.
(Man skulle kunna köra motorn utan vare sig generator eller relä om batteriet är laddat)
Relät skall se till att spänningen inte överstiger ca 7,2 volt och skydda mot urladdning
av batteriet när motorvarvet sjunker och generator spänningen är lägre en batterispänningen.

När rotorn med sina spolar roterar i det magnetfält som de fyra fältlindningar i generatorn alstrar, lämnar den ström till + och - kol som via laddningsreläet laddar batteriet. Reläet reglerar eller portionerar ut ström till fältlindningsrna i generatorn. Ju högre motorvarv ju mera ström flyter till spolarna och desto kraftigare blir magnetfält i fältlindningarna och laddningen till batteriet ökar.

Vi ska titta vad som händer när vi trycker ned startnyckel (se skiss nedan).
Laddningslampan tänds och en svag ström går via lampan till fältlindningarna som magnetiserar järnkärnorna i lindningen (förmagnetisering). Vi kickar och motorn startar. Generatorn alstrar ström via + kolet, laddningslampan slocknar för att den får samma
polaritet på båda sidor + spänning. Ström flyter nu genom relälindningen A och vidare till stommen och genom lindning B. Järnkärnan blir magnetisk och reläet drar, reläkontakterna sluts och strömmen flyter till batteri som laddas. Om varvtalet ökar så ökar även strömmen från generatorn och när spänningen når ca 7,2 volt drar reläet ytterligare en gång (reläet har två draglägen) då bryter den andra kontakten i reläet (regulatorkontakten) och endast en av spolarna i fältlindningen får ström, och laddningen till batteriet minskar. När varvtalet minskar och spänningen från generatorn minskar, så återgår reläet till första läget och alla fältlindningar får ström, och laddningen ökar igen.

När generatorns spänning blir lägre än batterispänningen, (kan uppstå vid tomgång) flyter en ström från batteriet över kontakten till stommen genom spole B, och nu bakvägen i spolen A (bakström). Nu motverkar spole B och A varandra, ankaret släpper och ingen ström kan flyta från batteriet som skyddas mot urladdning.

Helge Eriksson.

Elektroniskt relä

För dom, som det mekaniska reläet av olika anledningar inte fungerar, finns det ändå hopp.
Här nedan visas ett elektroniskt relä. Och om man har lite kunnighet i elektronik eller har någon god vän med kunskaper, så kan man bygga ett eget relä. Detta relä är byggt i ganska många ex. och har visat sig att fungera på Blue Arrow med Noris generator.

Helge Eriksson

Mektips