Uppdaterad 2018-03-16

Anmälan och startlista till Valborundan 2018 under fliken "Valborundan"!

Inbjudan till MCHK´s årsmöte på Sjögestads Motell Linköping den 17 mars!

Inbjudan "Skepp o´hoj" Åland 11 - 13 juni!

Verksamhetsplan och protokoll från årsmötet 2018 - se fliken "Klubben"
Vid årsmötet, avtackades avgående styrelseledamoten Bengt Axlund t.v. samt avgående styrelsesuppleanten Rolf Markström (som tidigare även varit styrelseledamot) t.h av ordförande Michael Mattsson i mitten.
Rolf Markström kommer nu istället att ingå i valberedningen tillsammans med Ulf Eriksson.Styrelsens sammansättning 2018.

Fr.v. styrelseledamöterna Hans Back (sekreterare), Kent Nilsson, och Michael Mattsson (ordförande). Därefter suppleanten Håkan Sjöberg (nyval) och ledamoten Kurt Larsson (kassör).
Suppleanten Håkan Englund och nyvalde ledamoten Lars Bäckström hade ej möjlighet att närvara på årsmötet.

Text och Foto: Caj Abrahamsson


Se olika tips från medlemmar under fliken "Mektips"


Till dig som får utskicken i pappers-brevform, men kan läsa det här. Har du möjlighet att istället ta emot utskicken som e-post?
I så fall meddela din e-postadress till info@mchkgavleborg.org
Brevportot har gått upp i pris medan e-post är gratis.