"Trafikverket, Hans-Olov Åström informerar"

Torsdagen den 22 november 2016 hade vi fint främmande på vårt klubbmöte vid Bygården i Överhärde.
Hans-Olov Åström från Trafikverket kom och berättade om vad som händer i Gävleregionen från deras
sida sett.

Hans-Olov berättade om deras organisation, deras uppdrag samt några intressanta projekt för oss.

Det var meningen att det skulle vara en frågestund på slutet, men det behövdes inte, för frågorna haglade mot
Hans-Olov kvällen igenom. Det var i särklass den största mängd frågor som har varit på våra klubbkvällar.

Här kommer lite av vad Hans-Olov Åström talade om. För deras del är det långsiktiga planeringar som gäller
för vägar, järnvägar, sjöfart och flyg, fast det är Riksdag och Regering med Generaldirektör Lena Erixon på
topp, som styr vad de skall arbeta med.

Trafikverket består av sex regioner, med oss i Region Mitt, som har sitt Regionkontor i Gävle samt tre
lokalkontor. Dessa finns i Östersund, Härnösand samt Borlänge. I Gävle finns Trafikverket på fyra platser
inklusive Järnvägsmuseet, och tillsammans arbetar här 550 personer, som arbetar inom data, el, väg och järnväg.

Lite siffror är att: 370.000 personer åker tåg varje dag i Sverige, dessa är fördelade på 2.600 persontåg.
4.500.000 personer åker bil varje dag och 70.000 transporteras med de gula vägfärjorna.

Beträffande gods, så åker 230.000 ton lastbil, medan 180.000 ton transporteras per järnväg, också detta var
dag

Järnvägarnas underhåll, är ju inte det bästa, så för åren 2014 – 2025 har Trafikverket fått 86 miljarder kronor
till drift och underhåll. För vägarnas del, har de fått fått 155 miljarder kronor för drift och underhåll på 12 år.

Beträffande funderingarna om ”Elvägen” den två kilometer långa teststräckan mellan Sandviken och Kungsgården,
så testkörs den en vecka i månaden av en Scania långtradare (Scania är med och finansierar detta projekt).

Gävle är en svår knut för järnvägstrafiken. Vi fick se olika förslag hur detta skulle kunna lösas med olika
rälsdragningar, och var skall då staden Gävle kunna byggas ut? Ett Sätra som växer norrut, var ett förslag.
Hedesundavägens dragning diskuterades och vissa andra vägar bland annat i Hälsingland, kom också upp på
agendan.

Detta var en del av alla spörsmål som framfördes denna trevliga kväll.

Till slut, även Hans-Olov åker motorcykel, han har två stycken Hondacyklar, en NS 400 R -85 samt en
750 K2 -73. Valborundan nästa kanske?

:Text och foto: Caj Abrahamsson

Tv Hans-Olov Åström från Trafikverket. Th Hans-Olov i berättartagen.